Sweden Participation in Defence Expo 2016

SWEDEN PARTICIPATION IN DEFEXPO 2016

Defexpo 2016, the ninth Indian biannual exhibition showcasing land, naval and homeland security systems was held at South Goa from March 28-31. The exhibition which was was inaugurated by Defence Minister ShriManoharParrikarfocused on indigenous capabilities in line with the new government procurement rules that favour‘Make in India’.  Sweden was represented by a nine member delegation led by the Swedish Ambassador to India Mr Harald Sandberg and Lt Gen Dennis Gyllensporre, Chief of Defence Staff of the Swedish Armed Forces.Swedish defence sectorwas well represented with the participation of SAAB, BAE System, DataPath, DIAB Core Material, Scania Commercial Vehicles, Simlabs Software LLP and EcoLoo Group. They showcased the Swedish cutting edge technology and innovative designs.  Among the products exhibited were self protection& networking systems, vehicles and Gripen aircraft system.

SVERIGE DELTAR I DEFEXPO 2016

Defexpo 2016, den nionde halvårsvisa indiska utställningen som visar land-, havs- och inrikessäkerhetsystem hölls i södra Goa mellan den 28 och 31 mars. Utsätllningen som invigdes av försvarsminister Shri Manohar Parrikar fokuserade på inhemsk kapacitet i linje med regeringens nya regler för upphandling, som gynnar  ‘Make in India’.  Sverige representerades av en delegation bestående av nio medlemmar, ledd av Sveriges ambassadör i Indien, Harald Sandberg, och generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chef för militärpersonal vid Försvarsmakten. Den svenska försvarssektorn representerades genom företag som  SAAB, BAE System, DataPath, DIAB Core Material, Scania Commercial Vehicles, Simlabs Software LLP och EcoLoo Group. De demonstrerade den svenska spjutspetstekniken och olika innovativa designer. Bland produkterna som visades upp var skydds- och datanätverksystem, fordon och Gripen flygplanssystem. 

Vedio Links:

https://www.facebook.com/saabgroup.india/videos/vb.460896737256167/1208890385790128/?type=2&theater

https://www.facebook.com/saabgroup.india/videos/vb.460896737256167/1210056645673502/?type=2&theater